[1]
J. R. Coca, “Socio–hermenéutica da episteme de Otero Pedrayo: os alicerces dun coñecemento máis humano”, BGL, no. 53, Dec. 2018.