[1]
M. Fernández Vázquez, “Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural”, BGL, no. 49, Dec. 2016.