[1]
R. Fernández Parada, “Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea”, BGL, no. 49, Nov. 2016.