[1]
M. Regueira, “Epistolario Ramón Piñeiro-Xosé Neira Vilas”, BGL, no. 49, Dec. 2016.