[1]
M. do C. Rábade Villar, “Xuízas e testemuñas. O papel da creación literaria nos procesos de construción da identidade”, BGL, no. 45, May 2012.