Anta Fernández, , A. (2022) “Encontro con Jesús Yáñez Castro, autor de Campo de plumas”, Boletín Galego de Literatura, pp. 1-6. doi: 10.15304/bgl.60.8206.