Pereira, , P. A. (2020) “Un ajuste de cantos: a lírica trobadoresca e a renegociación dos roles de xénero na poesía portuguesa contemporánea”, Boletín Galego de Literatura, pp. 67-91. doi: 10.15304/bgl.57.7147.