Martínez García, , A. (2020) “Lorenzo Varela: crítica, ironía e humor en Correo Literario (1943-1945)”, Boletín Galego de Literatura. doi: 10.15304/bgl.55.6264.