Agrelo Costas, , E. (2019) “Achegamento á literatura infantil galega dende unha perspectiva ecocrítica”, Boletín Galego de Literatura. doi: 10.15304/bgl.54.5941.