R. Coca, , J. (2018) “Socio–hermenéutica da episteme de Otero Pedrayo: os alicerces dun coñecemento máis humano”, Boletín Galego de Literatura. doi: 10.15304/bgl.53.5103.