Pineda, , K. (2018) “Da narración literaria ao cómic: O Diario de Anne Frank”, Boletín Galego de Literatura. doi: 10.15304/bgl.52.5020.