Acuña Trabazo, , A. (2018) “As antoloxías consultadas da poesía galega: da Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos de Francisco Fernández del Riego aos Novísimos da poesía galega de María Victoria Moreno”, Boletín Galego de Literatura. doi: 10.15304/bgl.52.4295.