Acuña Trabazo, , A. and Nogueira Pereira, , M. X. (2017) “Introdución”, Boletín Galego de Literatura. doi: 10.15304/bgl.50.4117.