Acuña Trabazo, , A. (2017) “"Palabras Secretas" de Ana Lois”, Boletín Galego de Literatura. doi: 10.15304/bgl.50.3982.