Fernández Vázquez, , M. (2016) “Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural”, Boletín Galego de Literatura. Available at: https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/3582 (Accessed: 3March2024).