De Oliveira Brito, , H. B. (2016) “A configuración do Neorrealismo Brasileiro”, Boletín Galego de Literatura. doi: 10.15304/bgl.49.3575.