Fernández Parada, , R. (2016) “Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea”, Boletín Galego de Literatura. Available at: https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/3529 (Accessed: 23February2024).