Romero López, , A. (2016) “Violencias de xénero na novela "Y punto" de Mercedes Castro”, Boletín Galego de Literatura. doi: 10.15304/bgl.49.3234.