Pereira, , Paulo Alexandre. 2020. “Un Ajuste De Cantos: A lírica Trobadoresca E a renegociación Dos Roles De xénero Na poesía Portuguesa contemporánea”. Boletín Galego De Literatura, no. 57 (December), 67-91. https://doi.org/10.15304/bgl.57.7147.