Martínez García, , Ana. 2020. “Lorenzo Varela: Crítica, ironía E Humor En Correo Literario (1943-1945)”. Boletín Galego De Literatura, no. 55 (January). https://doi.org/10.15304/bgl.55.6264.