Acuña Trabazo, , Ana. 2018. “As antoloxías Consultadas Da poesía Galega: Da Escolma De poesía Galega IV. Os contemporáneos De Francisco Fernández Del Riego Aos Novísimos Da poesía Galega De María Victoria Moreno”. Boletín Galego De Literatura, no. 52 (March). https://doi.org/10.15304/bgl.52.4295.