Acuña Trabazo, , Ana, and María Xesús Nogueira Pereira,. 2017. “Introdución”. Boletín Galego De Literatura, no. 50 (July). https://doi.org/10.15304/bgl.50.4117.