PEREIRA, , P. A. Un ajuste de cantos: a lírica trobadoresca e a renegociación dos roles de xénero na poesía portuguesa contemporánea. Boletín Galego de Literatura, n. 57, p. 67-91, 29 Dec. 2020.