NEIRA RODRÍGUEZ, , M. O Premio Jules Verne na literatura galega. A necesidade da inclusión das obras premiadas nas aulas galegas. Boletín Galego de Literatura, n. 55, 7 Jan. 2020.