CAAMAÑO PÉREZ, , L. O ollar clarividente de Isaac Díaz Pardo: colaboracións xornalísticas (1963-2009). Boletín Galego de Literatura, n. 55, 7 Jan. 2020.