MARTÍNEZ GARCÍA, , A. Lorenzo Varela: crítica, ironía e humor en Correo Literario (1943-1945). Boletín Galego de Literatura, n. 55, 7 Jan. 2020.