POUSADA PARDO, , V. Sumario BGL 54 (1º semestre 2019). Boletín Galego de Literatura, n. 54, 28 Jun. 2019.