AGRELO COSTAS, , E. Achegamento á literatura infantil galega dende unha perspectiva ecocrítica. Boletín Galego de Literatura, n. 54, 28 Jun. 2019.