POUSADA PARDO, , V. Sumario BGL 52 (1º semestre 2018). Boletín Galego de Literatura, n. 52, 30 Jun. 2018.