R. COCA, , J. Socio–hermenéutica da episteme de Otero Pedrayo: os alicerces dun coñecemento máis humano. Boletín Galego de Literatura, n. 53, 31 Dec. 2018.