PINEDA, , K. Da narración literaria ao cómic: O Diario de Anne Frank. Boletín Galego de Literatura, n. 52, 30 Jun. 2018.