ACUÑA TRABAZO, , A. As antoloxías consultadas da poesía galega: da Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos de Francisco Fernández del Riego aos Novísimos da poesía galega de María Victoria Moreno. Boletín Galego de Literatura, n. 52, 20 Mar. 2018.