ACUÑA TRABAZO, , A.; NOGUEIRA PEREIRA, , M. X. Introdución. Boletín Galego de Literatura, n. 50, 7 Jul. 2017.