ACUÑA TRABAZO, , A. "Palabras Secretas" de Ana Lois. Boletín Galego de Literatura, n. 50, 2 Jun. 2017.