Mociño González, I. O traballo das mulleres na LIX: o rural e o mar en tres obras pioneiras. Boletín Galego de Literatura, n. 50, 15 May 2017.