FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, , M. Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural. Boletín Galego de Literatura, n. 49, 15 Dec. 2016.