FERNÁNDEZ PARADA, , R. Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea. Boletín Galego de Literatura, n. 49, 29 Nov. 2016.