REGUEIRA, , M. Epistolario Ramón Piñeiro-Xosé Neira Vilas. Boletín Galego de Literatura, n. 49, 21 Dec. 2016.