Pereira, , P. A. (2020). Un ajuste de cantos: a lírica trobadoresca e a renegociación dos roles de xénero na poesía portuguesa contemporánea. Boletín Galego De Literatura, (57), 67-91. https://doi.org/10.15304/bgl.57.7147