Neira Rodríguez, , M. (2020). O Premio Jules Verne na literatura galega. A necesidade da inclusión das obras premiadas nas aulas galegas. Boletín Galego De Literatura, (55). https://doi.org/10.15304/bgl.55.6275