Martínez García, , A. (2020). Lorenzo Varela: crítica, ironía e humor en Correo Literario (1943-1945). Boletín Galego De Literatura, (55). https://doi.org/10.15304/bgl.55.6264