Acuña Trabazo, , A. (2018). As antoloxías consultadas da poesía galega: da Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos de Francisco Fernández del Riego aos Novísimos da poesía galega de María Victoria Moreno. Boletín Galego De Literatura, (52). https://doi.org/10.15304/bgl.52.4295