(1)
Pereira, , P. A. Un Ajuste De Cantos: A lírica Trobadoresca E a renegociación Dos Roles De xénero Na poesía Portuguesa contemporánea. BGL 2020, 67-91.