(1)
Caamaño Pérez, , L. O Ollar Clarividente De Isaac Díaz Pardo: Colaboracións xornalísticas (1963-2009). BGL 2020.