(1)
Martínez García, , A. Lorenzo Varela: Crítica, ironía E Humor En Correo Literario (1943-1945). BGL 2020.