(1)
Agrelo Costas, , E. Achegamento á Literatura Infantil Galega Dende Unha Perspectiva ecocrítica. BGL 2019.