(1)
Acuña Trabazo, , A. As antoloxías Consultadas Da poesía Galega: Da Escolma De poesía Galega IV. Os contemporáneos De Francisco Fernández Del Riego Aos Novísimos Da poesía Galega De María Victoria Moreno. BGL 2018.