(1)
Acuña Trabazo, , A.; Nogueira Pereira, , M. X. Introdución. BGL 2017.