(1)
Mociño González, I. O Traballo Das Mulleres Na LIX: O Rural E O Mar En Tres Obras Pioneiras. BGL 2017.