(1)
Fernández Vázquez, , M. Marxes E Centros. Para Unha socioloxía Do Campo Cultural. BGL 2016.